HTML v editoru WordPressu

V šablonách WordPressu a samozřejmě také v editoru při vytváření příspěvků můžete použivat značky jazyka HTML (HyperText Markup Language).

Pokud používáte editor, který značky vytváří za vás, i tak může být užitečná možnost s potřebnými znalostmi do kódu zasáhnout v případě, že se všechno nezobrazuje tak, jak si představujete.

Psát můžete přímo i v editoru HTML.

Klasický editor:

Editor WordPressu

Editor WordPressu

HTML editor:

HTML editor WordPressu

HTML editor WordPressu

Na této stránce tedy najdete výběr těch nejdůležitějších značek/tagů HTML, které můžete používat.

Odstavec

<p> </p>

Tento tag je neviditelný i v HTML editoru. Vytvoří se však i v něm pouhým odřádkováním, tedy použitím klávesy ENTER.

Zalomení řádku

<br />

Pouhého zalomení řádku bez nového odstavce dosáhnete použitím kombinace kláves SHIFT + ENTER.

Odkaz

<a href=“URL“>Text odkazu</a>

Odkaz se v klasickém editoru vytváří tlačítkem se symbolem článků řetězu. Pokud máte s napsáním odkazu nějaký problém, nahlédněte do HTML editoru, jestli kód odpovídá správnému zápisu.

Obrázek

<img src=“URL“>

Jde o nepárový tag. Často je změnšenina uzavřena v odkazu na větší verzi, aby bylo možné prokliknout se přes zmenšeninu na originál. Zápis potom vypadá takto:

<a href=“URL originálu“><img src=“URL náhledu“></a>

Seznamy

<ul> <ol> <li>

Seznam se skládá z jednotlivých položek uzavřených mezi tagy <li> a </li>. Jde tedy o párový tag. Celý seznam je uzavírán mezi značky <ul> a </ul> (odrážkový seznam), nebo <ol> a </ol> (číslovaný seznam).

Zápis vypadá v případě číslovaného seznamu takto:

<ol>
<li>První položka</li>
<li>Druhá položka</li>
</ol>

A zde výsledek:

  1. První položka
  2. Druhá položka

Tučné písmo a kurzíva

<b> <strong> <em> <i>

Zvýraznění písma se provádí hned prvními tlačítky na prvním řadku tlačítek editoru. Tlačítkem B dojde ke vložení značek <strong> a </strong>. Tyto značky říkají, že obsah mezi nimi je důležitý a prohlížeč jej vykreslí tučně. Pokud byste ručně v HTML editoru zapsali obsah mezi značky <b> a </b>, řekli byste tak, že písmo je tučné, což ale zároveň neznamená, že tento obsah je nějak důležitý.

To samé pak platí pro značky kurzíva. Značky <em> a </em> říkají, že obsah mezi nimi je důležitý (tlačítko I v editoru), ruční zápis tagů <i> a </i> pak znamená pouze změnu písma.

Nadpisy

<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>

Ve druhém řádku editoru najdete rozbalovací nabídku s možnostmi dalšího formátování.

Nadpis je uzavřen v párovém tagu vždy s číslem úrovně nadpisu. H1 je nadpis nejvyšší úrovně.

Komentáře nejsou povoleny.