Jak funguje web

Tato stránka popisuje principy fungování klasické webové stránky.

Internet

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, jehož počátek se datuje k roku 1962. První experimentální síť byla vytvořena v roce 1969, ale až v roce 1990 publikovali Tim Berners-Lee a Robert Cailliau koncept hypertextu.

Smyslem Internetu je už od počátku výměna dat a pravděpodobně nejpoužívanější službou je World Wide Web (WWW). Jde o soustavu propojených hypertextových dokumentů přenášených přes protokol HTTP.

Webové stránky

Webová stránka je tedy hypertextový dokument. Stejně jako můžete dokument vytvořit v aplikaci Microsoft Word a bude mít příponu DOC, případně DOCX, dokument „webová stránka“ má příponu HTML, HTM či jiné. Je přenášena ze serveru na základě požadavku uživatele na její adresu.

Na pevném disku jednoho počítače jsou tedy uloženy hypertextové dokumenty a odtud se přes WWW načítají do prohlížeče čtenáře, který si je vyžádal zadáním adresy, nebo třeba klepnutím na hypertextový odkaz v jiném dokumentu.

Soustavě těchto hypertextových dokumentů uložených pod jedním doménovým jménem a provázaných mezi sebou hypertextovými odkazy říkáme web.

HTML

HyperText Markup Language

Aby se web zobrazil v prohlížeči uživatele správně, musí jeho autor obalit text do značek jazyka HTML. Tyto značky jsou určeny právě prohlížečům, které kód zpracují a zobrazí.

Tak máme značku pro každý odstavec, pro vkládání obrázku, značky pro formát písma a další. V kombinaci s kaskádovými styly (CSS) tak vzniká graficky příjemná a pěkně formátovaná webová stránka, na jakou jsme zvyklí.

Systémy pro správu obsahu (CMS)

Takový redakční systém, jakým je třeba WordPress, používá v motivu vzhledu HTML i CSS. Pro ukládání obsahu a práci s ním ale využívá programovací jazyk PHP a databázi MySQL.

Právě proto můžeme pracovat s obsahem i bez potřebných znalostí tvorby webu. Píšeme obsah, který je ukládán do databáze a odtud zase generován jednotlivým uživatelům, kteří si jej vyžádají. Těm je přitom v jejich prohlížečích zobrazen díky HTML a CSS přesně tak, jak tomu má být.

Komentáře nejsou povoleny.